Bir iş yapılması iş öncesi ve iş anı ve iş sonrası olarak ayrı ayrı kategorilerde değerlendirilmelidir. Sonradan çıkabilecek can sıkıcı sorunlarla uğraşmak istiyorsak o zaman iş öncesi aşamasını iyi değerlendirmek gerekmektedir. Bir proje de ilk aşama olarak fizibilete çalışması yapılmalıdır. Bu çalışma ile sorunsuz network çözümü için bir projede öncelikler CAT5, CAT6, CAT7, Multi Mode vb. kablolama ürünlerinden hangisini kullanmak gerektiğini dorru bicinde tespit ile işe başlamalıyız. Veri aktarımında, dataya ulaşım hızı ve veri kaybı yaşanmaması için gerekli çalışmaları yaprak işe başlarız. Projenin doğru sonuç vermesinin en önemli unsurlarından birisi de elektrik ve UPS alt yapısının doğru oluşturulmasıdır.

Network alt yapısını aşağıdaki şekilde tasarlayabiliriz;

  • İntranet aşamasında ağ kablolama ve kablosuz (wi-fi) ağ kurulumu
  • Sunucu Kabin montajı ve Patch panel montaj düzenlenmesi
  • Sunucu odasının tasarımı
  • Uzak sunucu veya lokasyon için vpn yapılandırması

Altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından daha evvel sisteme uygunluk noktasında çalışması yapılan güvenlik yapılandırması yapılacaktır. Firewall cihazının yerleşimi ve yapılandırılması gerekmektedir.

Asla vazgeçilmezimiz olan, data güvenliği için yedekleme cihazlarının kurulum ve yapılandırılmasının yapılması gerekir.